De commissie zondagverkenning is in het leven geroepen om in gesprek te gaan met de inwoners van de gemeente Kampen. Zij verkennen hoe Kampenaren denken over een zondagopenstelling van supermarkten in Kampen.

De commissie is op zoek naar argumenten (voor en tegen), belevingen, meningen en emoties over dit onderwerp. Dit doet de commissie op vier manieren:
  • een digitale enquête
  • twee dialoogsessies
  • twee speeddialoog bijeenkomsten
  • vier overleggen met specifieke doelgroepen
De informatie uit de enquête wil de commissie gebruiken voor de drie andere manieren om het gesprek aan te gaan. Op deze manier wil de commissie een zo groot mogelijk deel van de bevolking bereiken.

Kijk voor alle informatie: www.kampen.nl/zondagverkenning

Brug Nieuws