Bedrijvenpark RW50 is één van de drie bedrijventerreinen in de provincie Overijssel dat deelneemt aan het pilotproject ‘via energieneutraal naar een integrale aanpak van duurzame bedrijventerreinen’. Dit pilotproject is een initiatief van VNO-NCW Midden en Natuur & Milieu Overijssel en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.
 
Bedrijvenpark RW50
Bedrijvenpark RW50 is een relatief nieuw en gevarieerd bedrijvenpark. Bij de ontwikkeling van het terrein is door de gemeente gekozen voor parkmanagement. Alle ondernemers die een kavel kopen op het bedrijvenpark doen automatisch mee met het parkmanagement. Zaken als het onderhoud,collectieve beveiliging, bewegwijzering en het management worden op het bedrijvenpark integraalen goed geregeld. Hierdoor is de kwaliteit van het terrein op lange termijn geborgd.

Ondernemersmanifest
De ondernemers op het bedrijvenpark RW50 zijn tevreden over de kwaliteit van het bedrijvenpark. Ze willen alleen nog een stap verder gaan op het gebied van duurzaamheid. Samen met de ondernemersvereniging IC Kampen heeft het bestuur van bedrijvenpark RW50 in het voorjaar een ondernemersmanifest aangeboden aan wethouder Meijering en gedeputeerde Annemiek Traag. RW50 en IC Kampen zetten in op:
  • Beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan
  • Het maximaal gebruiken van energie uit duurzame bronnen
    Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen om in de resterende
  • energiebehoefte te voorzien
Mede naar aanleiding van dit manifest heeft de provincie Overijssel het bedrijvenpark RW50 gevraagd om één van de pilotgebieden te worden. Het bestuur van RW50 geeft aan dat dit project uitstekend aansluit op de wensen van de ondernemers het terrein en daarom graag te participeren in dit project.
 
Wat gaan we doen?
Samen met projectleider Martin Kloet van MKB Nederland wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor een integrale aanpak voor een duurzaam bedrijventerrein. De behoefte en wensen van de ondernemers op het bedrijvenpark staan hierbij centraal. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomstop 31 januari bij het energieneutrale distributiecentrum van Van Dijk Groothandel gaan wij officieel van start. In februari peilen wij door middel van een digitale enquête de behoefte van de ondernemers op thema’s als: energie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en circulaire economie en brengen we de 0-situatie in kaart. Deze input wordt vervolgens gebruikt om een uitvoeringsagenda
te maken. Concrete acties en aan de slag, zodat bedrijvenpark RW50 een energieneutraal bedrijventerrein in de gemeente Kampen is.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Marketing is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media