Tips voor uw nieuwe bedrijfslocatie

Kampen Partners lanceert website vestigingsfactoren.nl

Tips voor uw nieuwe bedrijfslocatie

Stel u wilt als ondernemer een bedrijf starten, uw onderneming uitbreiden of verplaatsen, dan komt daar heel wat bij kijken. Om het u wat makkelijker te maken heeft Kampen Partners de website www.vestigingsfactoren.nl gelanceerd. Een platform met informatie, handige tips en inspirerende video’s over verschillende vestigingsfactoren en het vestigingsklimaat in Kampen.

Het kiezen van de juiste vestigingslocatie is erg belangrijk. Het is goed om daarbij te kijken naar welke specifieke vestigingsfactoren belangrijk zijn voor uw bedrijf. Wat is van belang voor uw doelgroep? Wat is beïnvloedbaar door bijvoorbeeld de gemeente of provincie? Wat is belangrijk voor uw personeel? En wat is onderscheidend of kan onderscheidend zijn ten opzichte van andere regio’s? Over al deze onderwerpen vindt u vanaf nu informatie op deze website.

Het vestigingsklimaat is het geheel van factoren in de omgeving van een bedrijf of van een burger die maken dat een organisatie of persoon zich graag in die gemeente vestigt en/of gevestigd blijft. Verschillende vestigingsfactoren spelen hierbij een rol, denk hierbij aan de geografische ligging en bereikbaarheid, personeel, het contact tussen de gemeente en bedrijfsleven en een zekere kennisspillover. Elk bedrijf of burger kan hierbij zijn eigen voorkeuren hebben. Op vestigingsfactoren.nl vindt u algemene informatie over de meest voorkomende vestigingsfactoren, praktijktips van collega ondernemers en specifieke informatie over het vestigingsklimaat in Kampen. Hiermee hopen we veel ondernemers te kunnen helpen bij bepalen van de juiste vestigingsplaats voor hun bedrijf.

Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in de hartelijke Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.
Lees verder!

Van alleen stappen zetten, naar samen sprongen maken!

Upgrade Jezelf Regio Zwolle

Regio Zwolle is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Om die groei aan te kunnen en door te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van belang. De beste mensen op de juiste plek. Jongeren moeten in de regio werk weten te vinden en werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die kan en wil werken moet de kans krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te investeren in mensen. En daar zijn financiële middelen voor: tijd voor een upgrade!Investeer in jezelf en je mensenDe Human Capital Agenda van Regio Zwolle richt zich op talent ontwikkelen en benutten met als doel economische groei. Om werkgevers te helpen investeren in zichzelf en hun mensen, is Upgrade Jezelf opgericht. Een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.Iedere sector een eigen groeiambitieBinnen Upgrade Jezelf zijn acht sectoren actief: Bouw, Transport & Logistiek, Creatieve Industrie, Agri & Food, Zorg, Onderwijs, E-commerce en Techniek. Allemaal werken ze aan een eigen groeiambitie binnen hun sector, en ze leren veel van elkaar door overkoepelende thema’s.Financiële steun voor mkb’er, werkgever of zzp’er!Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid, onderwijs, werkgevers en vakbonden werken hierbij samen aan een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren in mensen: een leven lang ontwikkelen. Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt ondernemers om dit mogelijk te maken. Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er? Is jouw bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wil je extra investeren in de skills en knowhow van je (toekomstige) werknemers? Dan kun je een beroep doen op dit fonds. Samen met andere werkgevers en partners of individueel.Benieuwd naar wat Upgrade Jezelf voor jouw organisatie kan betekenen? En welke succesverhalen er zijn? Kijk dan op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.Download hier de folder...
Lees verder!

Lening aanvragen

Startende agrarische ondernemers krijgen kans bedrijf te verduurzamen

Vanaf 1 januari 2020 is het voor startende agrarische ondernemers mogelijk een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Na overname is het voor starters in de land- en tuinbouwsector vaak niet direct mogelijk verduurzamingsinvesteringen te doen. Met de borgstelling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het ook voor kredietverstrekkers interessant deze lening aan te bieden. De regeling geeft ondernemers de kans om tot drie jaar na overname een lening af te sluiten om te investeren in de toekomstbestendigheid van het bedrijf.De borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) is onderdeel van het ‘Bedrijfsovernamefonds voor startende boeren en tuinders’ (voorheen het Jonge Boerenfonds). Mocht een bedrijf onverhoopt failliet gaan, dan staat het Rijk daarvoor garant. Het is de verwachting dat financiers door deze regeling € 800 miljoen tot €1 miljard extra kunnen uitlenen. Het Rijk heeft €64 miljoen beschikbaar.Minister Schouten heeft bij het opzetten van de regeling nauw samengewerkt met het NAJK, de RVO en de Rabobank.CriteriaOm gebruik te kunnen maken van de regeling wordt het investeringsplan van startende agrariërs getoetst op de volgende criteria: het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Deze criteria zijn afkomstig uit de LNV-toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’. Naast het voldoen aan een van de kringlooplandbouwcriteria moeten de investeringen aantonen dat de rentabiliteit, en daarmee het toekomstperspectief, van het bedrijf verbeterd is ten opzichte van vóór de overname.Opleiding en coachingVan de totale €75 miljoen uit het Regeerakkoord komt er €11 miljoen beschikbaar voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het begeleiden van het overnameproces. Het opzetten of overnemen van een bedrijf en dit toekomstbestendig maken vraagt naast agrarische kennis ook kennis van ondernemerschap van de startende agrariërs. Op verzoek van de jonge boeren zelf is er daarom ruimte gecreëerd voor het ontwikkelen van een programma voor onafhankelijk advies en begeleiding bij duurzame bedrijfsovername.Boeren en tuinders kunnen via de Rabobank vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de regeling. De Rabobank vraagt de borgstelling voor VVK aan via RVO. Voor meer informatie, zie RVO.nlArtikel...
Lees verder!

10 maart overleg voor meer omzet in de binnenstad

Brainstormen over kansen om de kassa te laten rinkelen bij Kamper ondernemers

De bezoekersaantallen in Kampen stijgen, maar daar profiteert niet iedere binnenstadsondernemer van. Daarom organiseren de winkeliers op 10 maart een bijeenkomst waarbij plannen worden gesmeed om daar verandering in te brengen. Met de beste ideeën gaan ze vervolgens daadwerkelijk aan de slag.InspiratieOm de ondernemers uit de binnenstad te inspireren, komt retail adviseur Tom Kikkert zijn ervaringen delen. De detailhandel van de toekomst is volgens hem gebaseerd op waarden in plaats van producten. In de woorden van Kikkert: “een winkel runnen is ervoor zorgen dat de klanten jou de omzet gunnen!”Binnenstadsmanager Leo Hoksbergen leidt de brainstormsessie met hulp van citymarketeer Roeland Tameling, die ook informatie over bezoekersstromen en toeristische verwachtingen zal delen.PraktischBinnenstadsmanager Hoksbergen: “hoe kunnen we samen meer klanten trekken en de omzet laten toenemen? Die vraag gaan we beantwoorden tijdens de ondernemersbijeenkomst op 10 maart.” De sessie is met name bedoeld voor ondernemers in de binnenstad en begint om 19.30 uur in de Stadsgehoorzaal. Deelname is gratis en meer informatie is te vinden op www.bedrijveninkampen.nl.BinnenstadsmanagementDeze en andere activiteiten om de binnenstad te versterken worden georganiseerd door de Stuurgroep Binnenstadsmanagement, waarin vastgoedeigenaren, binnenstadondernemers en de Gemeente Kampen samenwerken onder de vlag van Kampen Partners. Dit is mede mogelijk dankzij de financiële steun van de Stadsbeweging, een initiatief van de Provincie Overijssel.Foto: gastspreker Tom Kikkert...
Lees verder!
Annemiek Jonker, beter bekend als de Erfgoedchick, kreeg op 19 november een Stadscheque ter waarde van € 2.500,- voor haar plan om de binnenstad te verlevendigen met een pop-up erfgoed depot. Daarnaast werden ook ideeën voor een inclusiviteitskeurmerk en bestrijding van leegstand beloond met financiële ondersteuning door de Stadsbeweging. De Stadscheques werden uitgereikt tijdens het derde Stadscafé, dat werd gehouden in de binnenstad van Kampen.

Plannen

De pitches die tijdens het Stadscafé werden gehouden waren deze editie bijzonder uiteenlopend. Nardus Koster presenteerde een logo dat ondernemingen kunnen gebruiken om te laten zien dat ze hun best doen voor bezoekers met een beperking. Daarnaast kan dit beeldmerk geplaatst worden bij vacatures zodat mensen met een beperking worden aangemoedigd om te solliciteren. Bas Diender van de werkgroep Leegstand getiteld ‘Winkel in Bedrijf’ vertelde over de plannen voor tijdelijke invulling van leegstaande panden en er waren ook plannen om flexplekken voor ZZP-ers in te richten. Het winnende idee werd gepresenteerd door Annemiek Jonker. Zij wil voorwerpen uit het gemeentelijk depot tijdelijk een plekje geven in etalages, winkelruimtes en andere locaties in de binnenstad. Daarmee worden de culturele historie en economie van Kampen met elkaar verbonden.

Data

Patricia Pechini van de Provincie Overijssel gaf bij bet Stadscafé een inleiding over (big) data. Ze heeft verschillende onderzoeksgegevens over Kampen bij elkaar gehaald en hieruit blijkt onder meer dat Kampen als winkelstad vooral in trek is bij inwoners van Zwartewaterland, Zwolle, Noordoostpolder en Dronten. De leegstand lag volgens haar de afgelopen drie jaar ruim 2 procentpunten onder het gemiddelde in Overijssel in centrale winkelgebieden. Die positieve trend wil Kampen doorzetten. Een aanzet hiervoor is het ‘Hanzeborden’ rapport, dat wethouder Meijering uitdeelde. Hierin staan concrete acties die de betrokkenen bij de binnenstad samen kunnen oppakken.

Projectgroepen

Iedereen die mee wil helpen kan zich vanaf nu aanmelden voor een van de projectgroepen die aan de slag gaan voor de binnenstad. Vier thema’s worden snel opgepakt. De eerste twee zijn ‘nieuwe functies voor lege panden’ en versterking van de ‘vitaliteit en levendigheid’. Daarnaast willen de samenwerkende partijen in de stad investeren in het verbeteren van de fysieke ruimte en omlijsting van de stad. Ze willen ook de organisatie van de binnenstad versterken. Kennis, professionalisering en gastvrijheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Enkele voorbeelden van concrete acties die in gang worden gezet zijn onder meer beter gebruik van data, tijdelijke functies in leegstaande panden en het ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen. Aanmelden voor een actiegroep kan via aukje@binnenstadsmanagerkampen.nl of 06-21666767.


Bijgevoegd: Foto winnaars Stadscheques 19 november 2018
Op aanvraag is deze foto net als andere foto’s van het Stadscafé ook in hoge resolutie beschikbaar. Fotograaf: Richard Tennekes

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media