Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u als eigenaar van commercieel vastgoed uit voor de bijeenkomst “Vastgoed winkelgebied binnenstad Kampen” op dinsdag 13 november 2018 van 19:00 – 21:00 uur in het stadhuis van Kampen. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op drie jaar vastgoedtafel en willen we met u in gesprek over het vervolg.

In maart 2015 zijn we, naar aanleiding van een brede vastgoedbijeenkomst in het najaar van 2014, gestart met de vastgoedtafel. Deze vastgoedtafel, bestaande uit een aantal vastgoedeigenaren, makelaars en de gemeente, heeft samen gewerkt aan het verkennen van nieuwe mogelijkheden om winkelleegstand te bestrijden en in te zetten op de toekomstbestendigheid van de binnenstad van Kampen.

Nu zijn we op het punt aangekomen dat het tijd is om de vervolgstappen te vertalen naar uitvoering.

Het is van groot belang dat u ook van de partij bent, want alleen dan kunnen we samen:
  • Investeringen vanuit verschillende partijen optimaal benutten
  • De binnenstad zo vitaal en levendig mogelijk houden
  • De waarde van uw vastgoed verhogen


Dit vanuit het perspectief dat een toekomstbestendige binnenstad enkel mogelijk is als we als betrokken partijen gezamenlijk optrekken.

Het programma van de avond is als volgt:
  • · Inloop en welkom door wethouder Meijering
  • · Resultaten vastgoedtafel 2014-2017
  • · Binnenstadsmanagement
  • · Agenda van en voor de Stad
  • · Werkgroep leegstand
  • · VervolgstappenIndien u gebruik wil maken van deze uitnodiging kunt u zich aanmelden bij Linda Zaaijer via l.zaaijer@kampen.nl. Wilt u dit doen voor donderdag 1 november a.s.
Met vragen over deze uitnodiging kunt u ook bij haar terecht via telefoonnummer 06 23275851.

Wij verwelkomen u graag op dinsdag 13 november bij deze bijeenkomst.

           Geert Meijering                                                                    Dick Westerink

     Wethouder Economische Zaken                  Voorzitter Vereniging van Vastgoedeigenaren Binnenstad Kampen

Brug Nieuws