Ondernemerskoepel de Hanze is er niet alleen voor ondernemers die aangesloten zijn bij een vereniging maar juist voor alle ondernemers binnen de gemeente Kampen. Van groot-, midden- en kleinbedrijf tot ZZP’ers. Van binnenstad tot industrieterrein en van Kamperveen tot Kamperzeedijk. Het motto is: ‘iedere ondernemer is “lid”!’ Daarbij wordt voortdurend de verbinding gezocht met de verschillende ondernemersorganisaties waaronder de VOC, ICK en OVK en met strategische partners als Kampen Marketing en de Gemeente Kampen.

OVK
De Ondernemers Vereniging Kampen (OVK) behartigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad van Kampen. www.ovkampen.nl - info@ovkampen.nl

VOC Kampen
De Vereniging Ondernemers Contacten (VOC) is opgericht in 1997. Het doel van de VOC is een contact- en overlegorgaan te zijn van en voor ondernemers in de regio Kampen. www.vockampen.nl - info@vockampen.nl

ICK
De IC Kampen heeft als doel de verbetering van de industriële gesteldheid in de gemeente Kampen en omstreken. www.ickampen.nl - info@ickampen.nl

Gemeente Kampen
De Gemeente Kampen legt de rode loper uit voor ondernemers. De hartelijkheid van Kampen maken we ook graag zichtbaar voor bestaande en nieuwe ondernemers. Dit doen we onder meer door deze website, maar ook door de beschikbaarheid van de contactfunctionaris bij de gemeente Kampen en door transparante besluitvorming met betrekking tot ondernemersbelangen. www.kampen.nl - info@kampen.nl

Kampen Marketing
De Stichting Kampen Marketing heeft tot doel bedrijven, bezoekers en bewoners de best mogelijke Kampen ervaring te bieden en hen te verleiden om te kiezen voor Kampen. Om dit te bereiken, maken we gebruik van diverse marketing / communicatie-instrumenten.  www.kampenmarketing.nl - r.tameling@kampenmarketing.nl