Felicitaties over en weer!

MFE present bij gouden jubileum Van der Weerd Grafhorst B.V.

Felicitaties over en weer!

Op de derde dag van dit nieuwe jaar 2019 rukte de Mobiele Felicitatie Eenheid uit naar Grafhorst. Ze moest door naar IJsselmuiden want het doel, een jubilerende aannemingsbedrijf, heeft zich net over de dorpsgrens gevestigd. Van der Weerd Grafhorst B.V. heeft in de afgelopen vijftig jaar een indrukwekkende groei doorgemaakt en dat werd gevierd met een feestelijke Open Dag. De MFE was erbij.

De feestboog van de Mobiele Felicitatie Eenheid was niet hoog genoeg om de soms enorme vrachtwagens en machines door te laten. Geen probleem want bij uitzondering stond alles stil afgelopen donderdag. Gegroepeerd naar 12 thema’s stonden 150 voertuigcombinaties opgesteld, waaronder 15 maaizuigcombinaties. Die vormen een schril contrast met de zeis waarmee Henk van der Weerd uit Grafhorst vijftig jaar geleden de bermen maaide voor de boeren in de omgeving. De diensten zijn geëxpandeerd en samen te vatten als aanleg, onderhoud en beheer van zowel groen (bermen) als rood (bestrating) in de openbare ruimte.

Felicitaties over en weer

Een gastvrouw van de MFE heette de bezoekers bij Van der Weerd Grafhorst B.V. welkom. Voor kinderen was er volop speelgelegenheid. Zowel stadsmarketeer Roeland Tameling als wethouder Geert Meijering hadden dan ook hun zoon inclusief vriendje meegenomen. Meijering was, behalve als wethouder Economie, ook aanwezig als aanvoerder van de MFE. Hij feliciteerde algemeen directeur Henk-Jan van der Weerd die zijn vader opgevolgd is. Oprichter Henk van der Weerd bleef tot zijn overlijden in 2013 betrokken bij de zaak.

Felicitaties waren er ook voor Jaap Peelen, die in juni commercieel directeur werd na de voorgaande negen jaar als tendermanager werkzaam te zijn geweest. Meijering kon op zijn beurt gefeliciteerd worden met zijn verjaardag – voor de ingewijden. Nieuwjaarswensen maakten de serie van handen schudden compleet.

Drank en spijs

De cocktailbar van de Mobiele Felicitatie eenheid leek in het niet te vallen op het grote terrein tussen de machines en luchtkussens. Kamper Events had de cocktailbar echter centraal opgesteld en de ter plekke gemixte fruitcocktails waren welkom na de snacks van Uitgekookt. Dit cateringbedrijf, verderop gevestigd in de Koekoek, voorzag de duizenden bezoekers van verse kippen- en erwtensoep (inclusief roggebrood met spek) die heet werden gehouden in kookpotten boven houtvuur.

Het nieuwe terrein illustreert de groei van het aannemingsbedrijf dat 70 vaste werknemers telt en zomers uitdijt tot ruim 250 werknemers. Er wordt dan zes dagen per week de klok rond gewerkt – tot zaterdagmiddag twaalf uur om de werknemers een vrije zondag te gunnen.

Vestigingsplaats Grafhorst

Het grote aantal werknemers dat al meer dan 25 jaar in dienst is, illustreert de binding van het bedrijf met zijn werknemers. Jaap Peelen wil met de groei, die het bedrijf doormaakt, ook voorkomen dat het bedrijf eventueel wordt overgenomen. Hij blijft Grafhorst trouw omdat daar het gros van de werknemers woont. De ondernemer wil ”altijd zelfstandig blijven en het eigen DNA behouden”.

Daarop kon getoost worden samen met de MFE. Ondernemers die ook iets te vieren hebben, kunnen zich opgeven voor een bezoek van de Mobiele Felicitatie Eenheid via de website https://BedrijveninKampen.nl/nl/mfe. Laat ons samen toosten!

Tekst en foto's: Maarten van Gemert 
Lees verder!

BNI de Kamper Steur

Wederom nominatie voor Chapter van het jaar 2018

BNI de Kamper Steur blijft het goed doen. Voor de tweede keer op rij zijn de ondernemers uitgeroepen tot het beste chapter van de regio Overijssel West. Daarmee is het zakelijke netwerk uit Kampen tevens opnieuw genomineerd voor de titel ‘Chapter van het Jaar’ van het Business Network International (BNI) in Nederland. Vorig jaar eindigde het chapter nog op een verdienstelijke derde plaats. Dit jaar is er volgens Chapter Director Consultant Nanno Busker een reële kans om het beste BNI chapter van Nederland te worden. “Een monsterscore van maar liefst € 4.657.247 gegunde omzet draagt daaraan bij.”Elke dinsdagochtend om 7.00 uur komen de 34 leden van BNI de Kamper Steur bijeen in de Leuke Hanzestad in Kampen. Onder het genot van een heerlijk ontbijt wisselen ze dan zakelijke aanbevelingen uit. Dat wil zeggen dat de aangesloten ondernemers goed kijken in hun netwerken of zich daar ook zakelijke mogelijkheden voordoen voor andere chapterleden. Als dat het geval is, vragen ze hun relatie of dat chapterlid contact met ze kan opnemen voor een kennismakingsgesprek of het doen van een aanbieding. Zo fungeert het gehele BNI-chapter in feite als verkoopteam voor zijn leden en dat leidt steevast tot extra omzet: eenvoudig, maar bijzonder effectief.Warme aanbevelingenHet afgelopen jaar werden welgeteld 1944 van zulke ‘warme aanbevelingen uitgewisseld’. Naast de reguliere ontbijtsessies hielden de 34 leden onderling 1250 één op één-gesprekken. Zo leren ze elkaar en elkaars zakelijke wensen nog beter kennen, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle aanbevelingsmarketing. Ook bezochten 82 gasten in 2018 het netwerk tijdens een van de wekelijkse ontbijtsessies. Vaak leverde zo’n bezoek voor velen van hen directe opdrachten op, of op zijn minst goede tips en contacten.Unieke ondernemerskansenZoals de naam Business Network International al zegt, is de BNI een wereldwijd opererend zakelijk netwerk. Duizenden lokale chapters zijn erbij aangesloten. Van elk specialisme wordt binnen zo’n chapter slechts één onderneming toegelaten. Het veroveren van een plekje aan tafel biedt dus unieke ondernemerskansen. Wie interesse heeft om eens te komen kijken en de sfeer te proeven kan zich via de website van BNI de Kamper Steur opgeven als gast.Website: www.bni-overijssel-west.nl/dekampersteurFacebook: www.facebook.com/dekampersteur-------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie:Mark Verbruggen, voorzitter BNI de Kamper Steur:Tel:0880440052, Email: m.verbruggen@straetus.nl Pascal Jacobs,mediamanager BNI de Kamper SteurTel:06 53606055Email: info@communicatiesecondant.nlFoto: Vlnr: Chaptervoorzitter Mark Verbruggen ontvangt de nominatie uit handen van Nanno Busker (BNI West Overijssel)...
Lees verder!

14 maart

Koning neemt het Reevediep in gebruik

Zijne Majesteit de Koning neemt donderdagochtend 14 maart 2019 in Kampen officieel het Reevediep in gebruik. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Met de aanleg van het Reevediep wordt hoogwater makkelijker afgevoerd en zijn meer recreatie- en woonmogelijkheden ontstaan in de IJsseldelta. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is bij de ingebruikname aanwezig.Tijdens het programma opent de Koning de sluisdeuren, waardoor IJssel en Reevediep worden verbonden. Aansluitend bekijkt de Koning ter plaatse het nieuwe deltagebied en krijgt hij uitleg over het belang en de uitvoering van het project. Vervolgens ontmoet hij bewoners, uitvoerders en mensen die vanuit Social Return on Investment (SROI) tijdens het project aan werk zijn gekomen.Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel uitloopmogelijkheden te geven. De aanleg van het Reevediep is gecombineerd met een gebiedsontwikkeling, waarbij 350 hectare nieuwe deltanatuur is gerealiseerd. Door heel Nederland zijn op 34 plekken langs de grote rivieren maatregelen genomen. Het project in Kampen is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, in samenwerking met twaalf andere overheden in de regio, waaronder de gemeente Kampen....
Lees verder!

In Overijssel

RW50 bij top drie duurzame bedrijventerreinen

Bedrijvenpark RW50 is één van de drie bedrijventerreinen in de provincie Overijssel dat deelneemt aan het pilotproject ‘via energieneutraal naar een integrale aanpak van duurzame bedrijventerreinen’. Dit pilotproject is een initiatief van VNO-NCW Midden en Natuur & Milieu Overijssel en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.   Bedrijvenpark RW50Bedrijvenpark RW50 is een relatief nieuw en gevarieerd bedrijvenpark. Bij de ontwikkeling van het terrein is door de gemeente gekozen voor parkmanagement. Alle ondernemers die een kavel kopen op het bedrijvenpark doen automatisch mee met het parkmanagement. Zaken als het onderhoud,collectieve beveiliging, bewegwijzering en het management worden op het bedrijvenpark integraalen goed geregeld. Hierdoor is de kwaliteit van het terrein op lange termijn geborgd. Ondernemersmanifest De ondernemers op het bedrijvenpark RW50 zijn tevreden over de kwaliteit van het bedrijvenpark. Ze willen alleen nog een stap verder gaan op het gebied van duurzaamheid. Samen met de ondernemersvereniging IC Kampen heeft het bestuur van bedrijvenpark RW50 in het voorjaar een ondernemersmanifest aangeboden aan wethouder Meijering en gedeputeerde Annemiek Traag. RW50 en IC Kampen zetten in op: Beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan Het maximaal gebruiken van energie uit duurzame bronnenHet zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien Mede naar aanleiding van dit manifest heeft de provincie Overijssel het bedrijvenpark RW50 gevraagd om één van de pilotgebieden te worden. Het bestuur van RW50 geeft aan dat dit project uitstekend aansluit op de wensen van de ondernemers het terrein en daarom graag te participeren in dit project.   Wat gaan we doen? Samen met projectleider Martin Kloet van MKB Nederland wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor een integrale aanpak voor een duurzaam bedrijventerrein. De behoefte en wensen van de ondernemers op het bedrijvenpark staan hierbij centraal. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomstop 31 januari bij het energieneutrale distributiecentrum van Van Dijk Groothandel gaan wij officieel van start. In februari peilen wij door middel van een digitale enquête de behoefte van de ondernemers op thema’s als: energie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en circulaire economie en brengen we de 0-situatie in kaart. Deze input wordt vervolgens gebruikt om een uitvoeringsagenda te maken. Concrete acties en aan de slag, zodat bedrijvenpark RW50 een energieneutraal bedrijventerrein in de gemeente Kampen is....
Lees verder!