Hoe maken we samen Kampen energieneutraal? Kiezen we voor grootschalige zonneparken of voor windmolens? Maar waar dan? En hoe? Wie heeft welke rol in de overstap naar duurzame energie? Wat zou uw rol kunnen zijn?

Geen gemakkelijke vragen. Om te horen wat er leeft en speelt, organiseert de gemeente Kampen een Energietop. Wilt u meepraten? Reserveer dan deze datums in uw agenda:

11 juni (avond): Inwoners aan het woord: debat met de samenleving (Stadsgehoorzaal)

12 juni (middag): Ondernemers aan het woord: kansen en dilemma’s (Stadhuis)

12 juni (avond): Experts aan het woord: masterclass Energietransitie (Stadhuis)

Alle dagdelen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. U bent van harte welkom!

Kampen in 15 jaar energieneutraal, hoe dan?
De gemeente Kampen heeft in haar collegeprogramma aangegeven dat Kampen in het jaar 2035 energieneutraal wil zijn. Hoe gaan we dat bereiken? Daarover wil de gemeente in gesprek met inwoners en ondernemers. We realiseren ons dat dit een hoge ambitie is in korte tijd. Daar hebben we iedereen bij nodig.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vinden het belangrijk om de mening en wensen van inwoners en ondernemers te horen en mee te nemen in de plannen. Daarnaast wil de gemeenteraad zich ook verder laten voorlichten door deskundigen op het gebied van de energietransitie.

De gemeente is aan zet als het gaat om de energietransitie. Maar dat kan natuurlijk niet zonder u, als inwoner of ondernemer in de gemeente Kampen. De gemeente wil nu met twee onderwerpen aan de slag:
- Lokaal opwekken van duurzame stroom met wind en zon
- Het terugdringen van het gebruik van gas en olie (fossiele brandstoffen)

Elektriciteit
De nadruk in de Energietop ligt nu eerst op een duurzame opwek van elektriciteit. Dat is nodig omdat de gemeente Kampen - samen met tien andere gemeente in West-Overijssel- nog dit jaar een ‘bod’ moet doen aan het Rijk over verduurzaming van de energievoorziening door grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit. Om een bod op te stellen werkt de gemeente in de regio West-Overijssel samen met bestuurders van omringende gemeenten, de provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel. Met hen gaan we mogelijkheden verder uitwerken. Gezamenlijk stellen we een regionale energiestrategie (RES) op.

Samen nadenken
Maar voordat we verder gaan met de regionale energiestrategie, willen we als gemeente eerst zelf en samen met u goed nadenken over mogelijkheden voor duurzame energie in Kampen. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de Energietop. De opbrengst van deze top nemen we mee naar de RES.

Op een later moment gaan we ook aan de slag met de verduurzaming van warmte, oftewel: het beperken van het gasgebruik.

Datum & tijd
12 June 2019
15:00 - 22:00
Adres
Het Stadhuis
Burgemeester Berghuisplein 1
8261 DD Kampen

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media