In januari start Kampen Partners en de BOK (Binnenstads Ondernemers Kampen) met gratis toegankelijkheidsscans bij 20 winkeliers en horeca ondernemers. Dat levert concrete adviezen aan de ondernemers op. Voor de uitvoering van de bijbehorende verbeteracties komen financiële bijdragen beschikbaar dankzij steun van de Stadsbeweging (Provincie Overijssel).

 

MKB Toegankelijk

De binnenstad van Kampen wordt volgend jaar getoetst op toegankelijkheid. Winkeliers en horecaondernemers die zich aanmelden via mkbtoegankelijk@ongehinderd.nl ontvangen een persoonlijk advies van een toegankelijkheidsinspecteur. Daarmee kunnen ze een erkend basisniveau van toegankelijkheid behalen. Deze campagne is onderdeel van een nationaal project ‘MKB Toegankelijk’. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op http://www.mkbtoegankelijkeroute.nl/. “Want iedereen moet kunnen meedoen en ongehinderd een dagje eropuit kunnen!”, aldus binnenstadsmanager Leo Hoksbergen.

Quick fix

Met kleine aanpassingen aan een bedrijfspand of de aanwezige voorzieningen, kunnen grote stappen gezet worden in het toegankelijk maken van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan: een drempelhulp voor de deur, bestickering van ramen en deuren of het verbreden van gangpaden. En voor aanpassingen die een grotere investering vragen, zet citymarketingorganisatie Kampen Partners een fonds op waar de deelnemende binnenstadsondernemers een beroep op kunnen doen.

Toegankelijkheid van bedrijven wordt steeds belangrijker

Het hebben van een toegankelijke winkel of horecagelegenheid wordt ook door de vergrijzing in Nederland steeds belangrijker. Bovendien wil Kampen de ‘hartelijkste Hanzestad ter wereld’ worden. Daarom is de hulp van MKB Toegankelijk ingezet. Want ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. In de woorden van Leo Hoksbergen: “Mensen die slechtziend, doof of rolstoel gebonden zijn willen, net als alle andere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. Ondernemers staan hier niet altijd bij stil. De ruimte in een pand is vaak beperkt, tegelijkertijd willen ondernemers logischerwijs wel alle producten aanprijzen. Het resultaat: een winkel wordt een hindernisbaan en met name voor mensen met een beperking letterlijk een drempel om naar binnen te gaan. MKB Toegankelijk activeert en stimuleert ondernemers om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen bedrijf.”

Nardus Koster van Home of Entertainment (HOE), een van de deelnemende winkeliers aan de toegankelijkheidsscans (fotograaf: Richard Tennekes)

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media