Beste  ondernemer, horeca ondernemer of binnenstadondernemer in Kampen,

Hoewel we een tijd lang dachten nu eindelijk richting een einde van de corona-crisis en bijbehorende maatregelen te gaan, zijn we deze week toch weer geconfronteerd met “oude en nieuwe” Corona- maatregelen.
Voor ons, en misschien ook voor jullie, voelt het een beetje als:  “Ga terug naar Start”…
In tegenstelling tot de laatste maanden, raken de maatregelen nu bijna alle sectoren en niet meer vooral de horeca en de culturele sector.
Met deze mail willen we de ondernemers in Kampen informeren over deze maatregelen. In de bijlage vindt u een overzicht van de meest recente maatregelen.
We kunnen ons ook voorstellen dat er nog vragen of onduidelijkheden zijn. Schroom niet dan met ons contact op te nemen!

Tegelijkertijd willen we jullie aanmoedigen en stimuleren om de maatregelen serieus te nemen, op te volgend en als onderdeel van de  bedrijfsvoering in te voeren. Het is niet alleen een individuele maar ook gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons eraan te houden. Als we ons er allemaal aan houden zijn we solidair met elkaar en werken we samen aan het voorkomen van eventueel ingrijpender maatregelen.
Niemand wil weer terug naar de situatie van begin dit jaar!

Waar nodig zijn we als gemeente bereid om te helpen en te ondersteunen om het naleven van de maatregelen in de praktijk mogelijk te maken of te optimaliseren. Uiteraard binnen de ( wettelijke) regels die hiervoor gelden.
Misschien heeft u hiervoor ideeën of suggesties, dan horen we deze graag! Op deze manier hebben we de horeca al kunnen helpen met polsbandjes tijdens de bandjes-avond, is er een Testen voor Toegang locatie in Kampen gestart en onderzoekt  de werkgroep “Gastvrijheid in de binnenstad” op welke manier gemeente, toezichthouders en handhavers ondernemers op een gastvrije manier kunnen ondersteunen. Ook zetten zij zich met de  toezicht-studenten in, om bezoekers te helpen zich op  de Oudestraat en omgeving  weer aan te passen aan de nieuwe regels.

Tenslotte willen we ook eerlijk zijn: We zullen de naleving van de maatregelen monitoren en in geval van excessen of het moedwillig niet naleven ervan,  handhavend moeten optreden. Maar laten we er met elkaar voor zorgen dat het zover niet komt! Want jullie weten: Alleen samen….!

Hebben jullie vragen, ideeën of suggesties  dan nodigen we jullie van harte uit te reageren!  Bijvoorbeeld naar de eigen ondernemersvereniging; vanuit de binnenstad mag je reageren naar de binnenstadmanager Leo Hoksbergen l.hoksbergen@kampenpartners.nl. Jullie kunnen ook reageren door gebruik te maken van het algemene telefoonnr. van de gemeente Kampen 14038  of naar het Anderhalvemeter Adviesteam via  anderhalvemeter@kampen.nl.

Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid toe en vertrouwen erop jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 Corona-maatregelen

Namens het Anderhalvemeter-adviesteam
Gemeente Kampen

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media