De Stichting Kampen Partners, gemeente en BOK en VVBK willen zich sterk maken voor een gastvrije en hartelijke binnenstad van Kampen gebaseerd op een sterke eigen identiteit, sterk aanbod aan winkels, horeca en beleving voor de klant en het stimuleren van retourbezoek. Met als concreet doel: meer bezoekers in het centrum, hogere omzetcijfers voor de ondernemers, waardebehoud van panden voor de vastgoedeigenaren en minder leegstand: een breed gedragen gezamenlijk belang.

Het vraagstuk van de transitie en transformatie van de binnenstad is hierbij misschien wel de grootste uitdaging. Daarom is Kampen Partners erg blij met het bericht gekregen van de Provincie dat de gedeputeerde akkoord is gegaan met onze subsidieaanvraag van 95.000 EUR voor het project om te werken aan een compacte binnenstad. Dat betekent dat we hiermee binnenkort van start kunnen gaan!

Samengevat gaat het project tot de volgende resultaten leiden:

  • Een ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad, die inzicht geeft in de toekomstige identiteit van en kansen in de diverse deelgebieden in de binnenstad van Kampen;
  • Concrete ontwikkellocaties worden per deelgebied in de binnenstad als kansrijke businesscases uitgewerkt;
  • Een meerjaren-uitvoeringsprogramma ‘transitie en transformatie’ waarin de ontwikkelingsstrategie en concrete businesscases nader worden uitgediept, inclusief een financiële onderbouwing, organisatiestructuur en planning;
  • Voor de provincie Overijssel levert het pilotproject waardevolle en concrete aanbevelingen op welke rol elke partij hierin heeft (overheid, ondernemers, vastgoedpartijen) en welke instrumenten ingezet kunnen ingezet worden (ruimtelijk juridisch en financieel) om daadwerkelijk tot een compactere binnenstad te komen. Deze aanbevelingen kunnen vervolgens vertaald worden in een vervolgbesluit voor de aanpak van het programma Ruimte Wonen en Retail.


Meer weten? Bel onze binnenstadsmanager Leo Hoksbergen via 06-46281800 of mail l.hoksbergen@kampenpartners.nl!

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media