Via dit nieuwsartikel informeer ik jullie graag vanuit de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) over de voortgang van een aantal ontwikkelingen in de binnenstad. De stuurgroep, met daarin een vertegenwoordiging van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, een afgevaardigde vanuit de cultuursector, de Binnenstadmanager en de Citymarketeer, geeft uitvoering aan de projecten die opgenomen zijn in het onlangs afgesloten Stadsarrangement. De stuurgroep werkt daarin samen met Kampen Marketing onder de Stichting Kampen Partners. Op deze website is meer informatie te vinden.

Projectgroepen
Tijdens de ondernemersavond op 11 september jongstleden heeft een groot aantal ondernemers zich aangemeld voor deelname aan een aantal projectgroepen om samen de binnenstad sterker te maken. Voor vier speerpunten zijn diverse project- en werkgroepen gevormd, die zich hiermee bezighouden. In de bijlage vind je informatie over de verschillende groepen en welke ondernemers hierin deelnemen. Heb je ook interesse om mee te doen? Geef dat dan even aan Leo Hoksbergen door!

Nieuwe werkgroep Evenementen en Arrangementen
Een belangrijke werkgroep die is gevormd, is de werkgroep Evenementen en Arrangemeneten. In deze werkgroepen gaan we samen werken aan de activiteiten en evenementen in de binnenstad voor 2020. Niet alleen worden voortaan in deze werkgroep de plannen voor de Kamper Uitdagen, Sinterklaas e.d. besproken, maar is er ook ruimte voor nieuwe ideeën. Op 28 oktober a.s. komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar.

Koopstromenonderzoek
De gemeente Kampen heeft zich aangemeld om mee te doen aan een nieuw koopstromenonderzoek. Hierin wordt het koopgedrag van de consument in Kampen verder in kaart gebracht. Zowel koopstromen (bestedingen) als koopmotieven worden op een rijtje gezet. Het onderzoek zal medio november starten, in het voorjaar 2020 zijn de gegevens beschikbaar. We willen deze gegevens gaan benutten om de omzetkansen voor de binnenstad verder in kaart te brengen. Wordt vervolgd!

Aanpak leegstand
Er zijn verschillende werkgroepen actief om de leegstand in de binnenstad te bestrijden. Alle beschikbare panden met gegevens over het aantal m2 winkelruimte en huurprijzen zijn in kaart gebracht. In de werkgroep Winkel in Bedrijf wordt creatieve oplossingen bedacht voor tijdelijke invulling of bestickering van leegstaande panden. Daarvoor worden ook gericht met pandeigenaren en makelaars contacten gelegd. Daarnaast wordt een acquisitieplan gemaakt om nieuwe ondernemers naar de binnenstad te trekken. Heb je concrete plannen of een idee voor invulling van een beschikbaar pand? Neem contact op met de binnenstadmanager via l.hoksbergen@kampenpartners.nl.

Aanpak fietsparkeren
Het college heeft op 10 september jl. ingestemd met het voorstel voor fietsparkeren in de binnenstad. Het plan gaat uit van het toevoegen van fietsparkeerplaatsen waardoor er een capaciteit ontstaat van 1350 fietsparkeerplekken. Deze zijn verspreid over verschillende locaties in de stad en worden gemarkeerd door witte vakken en bebording. Op het beleid wordt ook gehandhaafd. Dit houdt in dat wie buiten de vakken parkeert, het risico loopt dat de fiets wordt verwijderd. Met de uitvoering wordt pas gestart nadat de raad in november een besluit heeft genomen over de meerjarenbegroting. Daarna zal er een voorlichtingscampagne worden opgestart.

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met Leo Hoksbergen op via l.hoksbergen@kampenpartners.nl of tel. 06-46281800.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media