Vrije tijd moet iedereen kunnen doorbrengen zoals hij/zij dit wil. Met het motto ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt’ vraagt de Week van de Toegankelijkheid 2019 aandacht voor toegankelijk recreëren. Dit jaar wordt er met het thema toegankelijke natuur en cultuur extra veel aandacht gegeven aan natuurgebieden en musea. De Week van Toegankelijkheid wordt dit jaar georganiseerd van 7 t/m 11 oktober.

Veel gemeenten zetten al mooie stappen voor betere toegankelijkheid. Toch lopen mensen met een beperking nog te vaak op tegen belemmeringen om hun vrije tijd te kunnen besteden zoals ze dat zelf willen. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid en de testdag op woensdag 9 oktober brengen we toegankelijkheid onder de aandacht.

Waarom de Gemeente Kampen dit organiseert?
De Gemeente Kampen doet mee met de Week van de Toegankelijkheid om toegankelijkheid en inclusie onder de aandacht te brengen bij inwoners en ondernemers. De gemeente is samen met ondernemers actief bezig de toegankelijkheid en inclusie van de stad de verbeteren. Hiernaast wil de gemeente laten zien welke locaties goed en welke minder goed toegankelijk zijn.

App Ongehinderd
De geteste locaties en gebouwen worden bijgewerkt in de app Ongehinderd waarin de gemeente een account heeft. Deze app is door iedereen vrij te downloaden en geeft inwoners en bezoekers aan de Gemeente Kampen een goed overzicht van de toegankelijkheid van de stad en gebouwen.

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media