Er is onder de kleine zelfstandigen in Kampen grote belangstelling voor een bedrijfsverzamelgebouw in onze stad. Dat concludeert Mark Bergsma van Wecomm, die serieuze plannen heeft om een dergelijke faciliteit te gaan opzetten. Onlangs hield hij in Moods & Roots een voorlichtingsavond.

'Kampen telt veel zelfstandige ondernemers; mensen die soms al tientallen jaren voor zichzelf werken, maar ook starters. Voor veel van hen is vanuit huis werken een bewuste keuze, maar menigeen zou ook best wel ergens anders een werkplek willen huren’, zo weet Bergsma. ‘Ze hechten aan de vrijheid en onafhankelijkheid van het ondernemerschap, maar proeven ook het nadeel van alleen thuis zitten.' Bergsma heeft zodoende het initiatief op zich genomen om een bedrijfsverzamelgebouw voor zzp’ers te realiseren. Voordeel: je werkt nog steeds voor jezelf, maar hebt nu ook ‘collega’s’ om je heen; ondernemers waarmee je niet alleen ‘problemen’ kunt delen, of een bakje koffie mee kunt drinken, maar waarmee je ook kunt samenwerken.

Economische kansen
Dit idee komt niet zomaar uit de lucht vallen. Mark Bergsma heeft zelf eerder werkplekken gehuurd in plaatsen buiten onze eigen stad. Het verbaast hem dan ook enorm dat er in Kampen – en dan met name in de binnenstad – geen plekken zijn waar ondernemers samen kunnen werken. 'Als je ondernemers samenbrengt, zullen samenwerkingsverbanden en producten ontstaan die je niet meteen voorspelt, maar die zeker van meerwaarde zijn.’ Het gebrek aan dit soort ‘broedplaatsen’ is slecht voor de Kamper economie, vindt hij. ‘Daar waar mensen samenwerken, ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor groei.’

Belangstelling
Bergsma beschikt over een lijst van – op dit moment – bijna vijftig kleine zelfstandigen die hun interesse voor een gezamenlijke werklocatie kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast heeft hij al enkele inventariserende gesprekken met vastgoedeigenaren en makelaars gehad. ‘In eerste instantie klopten zij bij mij aan’, zo vertelt hij. ‘Zelf was ik nog niet actief gaan zoeken naar geschikte panden.’ Wel heeft hij inmiddels ook op eigen initiatief en op aanwijzingen van anderen, enkele panden bekeken. ‘Er is in Kampen zeker geschikte ruimte voor kleine zelfstandigen te vinden. Zo telde ik alleen al in de binnenstad op zijn minst twintig leegstaande panden.’ Natuurlijk is lang niet alles geschikt als kantoorruimte voor een ‘legertje’ zelfstandigen, maar Bergsma verwacht dat zijn zoektocht zeker resultaat gaat opleveren. Hij hoopt dan ook binnenkort niet alleen enkele geschikte locaties te kunnen presenteren, maar ook om de financiële onderbouwing te kunnen ontvouwen.

Kostenbegroting
De circa 25 tot 30 aanwezige ondernemers gaven op de informatieavond aan graag meer te willen weten over de plannen van Bergsma. Sommige bezoekers leek het nog niet snel genoeg te gaan. Want waar Mark Bergsma de avond vooral belegd had als voortgangsrapportage en om ondernemers samen te brengen, wilden ondernemers nu al graag weten welke panden hij op het oog had en wat het hen zou gaan kosten om daar onderdak te vinden. ‘Ik snap best dat mensen nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden én naar de kosten - tenslotte valt of staat het allemaal bij dat laatste - maar om daarover in dit vroege stadium al uitspraken te doen, zou niet verstandig zijn.’ Tenslotte heeft hij nog geen concrete locaties op het oog, zijn er nog geen concrete aanbiedingen van makelaars, én is er dus ook nog geen kostenbegroting te maken. Bergsma komt graag goed beslagen ten ijs en zal daarom nu eerst de expliciete behoefte inventariseren. ‘Tijdens de avond bleek een deel van de belangstellenden echt alleen maar geïnteresseerd te zijn naar een gezamenlijke werkplek in de binnenstad, waar anderen, vanwege de betere bereikbaarheid en het vermoeden van lagere maandlasten, hun voorkeur voor een plek op het industrieterrein uitspraken.’

Meerdere locaties?
Waar het bedrijfsverzamelgebouw dat Bergsma voor ogen heeft, gestalte zal krijgen, is dus nog even de vraag. Maar duidelijk is wel dat Bergsma hoopt op twee soorten huurders: de vaste huurder die definitief het eigen huis uit wil en elders kantoor wil houden; en de kleine zelfstandige die werken thuis en buitenshuis graag wil combineren. ‘De hoop is om met een aantal vaste huurders een pand te kunnen betrekken, met daaromheen een schil van flexwerkers die bijvoorbeeld voor één, twee of drie dagen per week een werkplek buitenshuis nodig hebben’, zo stelt hij. In ieder geval is voor hem een ding zeker: een dergelijk pand waar zelfstandigen zich vestigen, zal een broedplaats van economische activiteit gaan worden. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze ondernemers elkaar onderling heel erg gaan versterken.’

De circa dertig belangstellenden die de avond bijwoonden, lieten dat enthousiasme ook doorklinken in de vele mooie plattegronden die er die avond van de toekomstige werkplekken werden getekend. Bergsma, tot slot: ‘Ik verwacht dat er van de circa 50 mensen die belangstelling hebben getoond, er voldoende zullen zijn om een gezamenlijke werkplek te gaan betrekken. Of dat de binnenstad of het industrieterrein gaat worden? Misschien wel beide. Want waarom zouden we niet meteen twee van dit soort bedrijfsverzamelgebouwen opstarten?’

Meer weten, of je aanmelden als belangstellende? Kijk op www.werkplekkampen.nl.

Foto: Alex De Jong, De eerste geslaagde avond 

Brug Nieuws

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media