Onze missie
Ondernemerskoepel De Hanze wil ondernemers binnen de gemeente Kampen versterken en op een professionele en gestructureerde wijze verbinden met elkaar, de overheid, de regio, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven.

Visie
Ondernemerskoepel De Hanze wil dé verbindende koepel zijn van en voor ondernemers binnen de gemeente Kampen. Altijd in samenwerking met bestaande structuren en dienstbaar aan het belang van ondernemers. Met toegevoegde waarde vanuit een informatief online portaal en professionele en gestructureerde verbindingen met overheid, maatschappelijke initiatieven, kennis(instituten) en de regio. Om dit te bereiken wil Ondernemerskoepel De Hanze een eigentijdse werkwijze organiseren welke houdbaar en werkbaar is voor de lange termijn.

Ondernemersraad
Op 5 maart was de eerste Ondernemersraad in Kampen. Was u er niet bij? Lees dan het verslag hier. 

Bestuur  

Bart-Jan Gardebroek
Voorzitter
bjg@bjggroep.nl
LinkedIn

Frans van der Kolk
Vicevoorzitter
f.vdkolk@vdkinstallatiegroep.nl
LinkedIn

Mariska van Woerden
Secretaris
M.vanWoerden@kampen.nl
LinkedIn

‘vacant’
Penningmeester

Johan van der Kolk
Bestuurslid Communicatie
LinkedIn

Jessie de Velde
Bestuurslid Business event
jessie@accountantsgilde.nl
LinkedIn

Joep Roth
Bestuurslid namens IC
joep@atk-rtk.nl
LinkedIn

Nardus Koster
Bestuurslid namens OVK
narduskoster@gmail.com
LinkedIn

‘vacant’
Bestuurslid namens VOC

Anderen over De Hanze

Jelle Weever: 
"Als ondernemer uit Kampen en voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle juichen wij het initiatief van de Hanze toe. In de regio is één van onze speerpunten de versnipperde ondernemersvertegenwoordiging te stroomlijnen. Dat dit op lokaal niveau ook gebeurt is van groot belang. Door uit één mond te spreken ontstaat een gecoördineerde en eenduidige lobby, wat de kans tot succes vergroot. Om de Hanze een succes te maken is commitment vanuit de overheid ontzettend essentieel. Ons bedrijf is erg enthousiast hoe de IC (Industriële club) zijn werk doet in Kampen. Ik hoop dat die manier van werken terug te zien zal zijn bij De Hanze. Wij wensen het bestuur alle succes bij hun werkzaamheden."

Hans Both: "De Ondernemerskoepel De Hanze heeft toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven in Kampen. De manier van ondernemen verandert. Daar past een nieuwe vorm van organiseren bij van de lokale bedrijvigheid. De bestaande verbanden, zoals ondernemersvereniging De Industriele Club Kampen/ IJsselmuiden worden niet bij het oud vuil gezet. De Ondernemerskoepel De Hanze is juist een welkome aanvulling als smeerolie tussen alle belanghebbenden. Getekend Hans Both voorzitter IC Kampen"

Michael Bres: "De ondernemersraad is een gespreksplatform voor, door en met ondernemers. Op een georganiseerde manier onderhouden we een gesprek over ondernemen in (de regio) Kampen. Wat leeft er onder de ondernemers? Wat hebben we nodig om in Kampen succesvol(ler) te ondernemen? Hoe kunnen wij de voorwaarden daarvoor verder invullen en ontwikkelen? Welke acties kunnen wij gezamenlijk ondernemen? De ondernemersraad gaat over samenwerking bij het ondernemen in Kampen. Dit is ingegeven door de gedachte dat we met coöperatie exponentieel meer bereiken dan met competitie."

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media