Tips voor uw nieuwe bedrijfslocatie

Kampen Partners lanceert website vestigingsfactoren.nl

Tips voor uw nieuwe bedrijfslocatie

Stel u wilt als ondernemer een bedrijf starten, uw onderneming uitbreiden of verplaatsen, dan komt daar heel wat bij kijken. Om het u wat makkelijker te maken heeft Kampen Partners de website www.vestigingsfactoren.nl gelanceerd. Een platform met informatie, handige tips en inspirerende video’s over verschillende vestigingsfactoren en het vestigingsklimaat in Kampen.

Het kiezen van de juiste vestigingslocatie is erg belangrijk. Het is goed om daarbij te kijken naar welke specifieke vestigingsfactoren belangrijk zijn voor uw bedrijf. Wat is van belang voor uw doelgroep? Wat is beïnvloedbaar door bijvoorbeeld de gemeente of provincie? Wat is belangrijk voor uw personeel? En wat is onderscheidend of kan onderscheidend zijn ten opzichte van andere regio’s? Over al deze onderwerpen vindt u vanaf nu informatie op deze website.

Het vestigingsklimaat is het geheel van factoren in de omgeving van een bedrijf of van een burger die maken dat een organisatie of persoon zich graag in die gemeente vestigt en/of gevestigd blijft. Verschillende vestigingsfactoren spelen hierbij een rol, denk hierbij aan de geografische ligging en bereikbaarheid, personeel, het contact tussen de gemeente en bedrijfsleven en een zekere kennisspillover. Elk bedrijf of burger kan hierbij zijn eigen voorkeuren hebben. Op vestigingsfactoren.nl vindt u algemene informatie over de meest voorkomende vestigingsfactoren, praktijktips van collega ondernemers en specifieke informatie over het vestigingsklimaat in Kampen. Hiermee hopen we veel ondernemers te kunnen helpen bij bepalen van de juiste vestigingsplaats voor hun bedrijf.

Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in de hartelijke Hanzestad Kampen? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact op met citymarketeer Roeland Tameling, 06-17453490/ r.tameling@kampenpartners.nl.
Lees verder!

Uitnodiging werksessie 21 januari 2020

Wie wordt mijn nieuwe buurman?

Beste binnenstadondernemer & beste vastgoedeigenaar,De Stuurgroep Binnenstadmanagement van de stichting Kampen Partners heeft een overzicht opgesteld van cijfers over de binnenstadeconomie. Met deze gegevens wil Kampen ondernemers van buiten de stad verleiden om zich te vestigen in de binnenstad. In de vorm van een placemat kunnen geïnteresseerden lezen over de kansen die Kampen biedt. De placemat wordt verspreid onder bedrijfsmakelaars en andere intermediairs. De informatie is samengevat in een factsheet die ook digitaal beschikbaar is via www.heerlijkondernemeninkampen.nl.Daarnaast organiseren de binnenstadmanager en de Ondernemersvereniging Kampen een werksessie met binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren om contactgegevens van mogelijk nieuwe ondernemers te verzamelen onder het motto:‘Wie wordt mijn nieuwe buurman?’U bent van harte uitgenodigd op 21 januari a.s om 19.30 uur in de Stadsgehoorzaal in Kampen. 19.00 uur: ontvangst met koffie en thee 19.30 uur: start: de verleiding van Nantes (Roeland Tameling – Kampen Partners) 19.45 uur: werksessie: nieuwe buren vinden 20.30 uur: bijpraten: wat gaan we verder doen de komende tijd? (o.l.v. Leo Hoksbergen)Uiterlijk 21.00 uur: afronding, vervolgafspraken & borrel Binnenstadondernemers in Kampen hebben er namelijk zelf een groot belang bij, dat ze goede ondernemende buren hebben. Daarom wordt op 21 januari a.s. een werksessie gehouden, waarbij u zelf kunt aangeven welke retailers u het liefst naar Kampen zouden willen halen! Die bedrijven worden vervolgens benaderd door de werkgroep acquisitie van de Stuurgroep Binnenstadmanagement en de binnenstadmanager. Met de placemat als bewijsmateriaal.Wilt u zich in verband met de praktische organisatie even aanmelden bij ondergetekende?Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06-46281800 of via e-mail l.hoksbergen@kampenpartners.nl.Van harte welkom en tot 21 januari a.s.!Met vriendelijke groet,Leo HoksbergenBinnenstadsmanager Kampen...
Lees verder!

Pop-up muziekwinkel aanwinst voor de Oudestraat

Samenwerking met werkgroep Winkel in Bedrijf een succes!

Lege winkelpanden zijn er in elke stad en in elk dorp. Ook in Kampen ontsiert een aantal leegstaande panden het kernwinkelapparaat. De werkgroep Winkel in Bedrijf zet zich in om het Kamper winkelgebied aantrekkelijker te maken door een actieve bemiddelende rol aan te nemen tussen de vastgoedeigenaar en potentiële tijdelijke huurders. Dat als gevolg hiervan in korte tijd een pand beschikbaar is, ervoer Anja Boons die in de maand december kwalitatief hoogstaande muziekinstrumenten en toebehoren aanbiedt in haar pop-up muziekwinkel in Oudestraat 53.Boons: “Ruim 30 jaar was ik directeur en eigenaar van verschillende muziekscholen onder andere op Urk en op verschillende plaatsen in Salland. Ik kocht voor deze scholen niet alleen de bladmuziek en boeken in, maar ook alle instrumenten. Een jaar geleden ben ik gestopt en nu zit ik met een behoorlijk voorraad die ik graag wil verkopen. Het idee ontstond om dit via een winkelpand in de Oudestraat te doen. Ik sprak hierover met bevriende winkeliers en zij raadden mij aan om contact op te nemen met de werkgroep Winkel in Bedrijf.”Snelle aanpak loont“Na mijn wensen kenbaar gemaakt te hebben, werd er vrijwel direct een leegstaand pand aangewezen waarin ik mijn voorraad kon aanbieden. Samen met binnenstadmanager Leo Hoksbergen bezichtigde ik het pand, waarna makelaar Bas Diender werd benaderd om de formaliteiten rond te maken. Niet alleen moest ik snel schakelen, Bas deed dit ook! De neuzen stonden dezelfde kant op, waardoor wij al voor de Sinterklaas de sleutel van het pand kregen. Ik was blij verrast door het snelle handelen!”Deze snelle aanpak loont zich: “Veel mensen stappen binnen en kopen tegen een sterk gereduceerde prijs een instrument of toebehoren als cadeau. De instrumenten zijn te koop met 30 tot 50 procent korting. De mooie prijzen voor kwalitatief hoogstaande nieuwe en tweedehands instrumenten maakt dat iedereen na aanschaf met een goed gevoel de winkel uitstapt.” Naast instrumenten vind je bladmuziek, boeken en zelfs balletkleding en –schoentjes in de pop-up store.Win-win situatieNiet alleen Boons beschouwt de pop-up muziekwinkel als een persoonlijk gewin. “Het is een win-win situatie voor de tijdelijke huurder, de vastgoedeigenaar en natuurlijk het winkelend publiek. Door het vullen van de leegstaande panden komt er leven in de brouwerij! Daarnaast kan de consument ook leegstand tegengaan. Mensen moeten zich realiseren dat als zij niet in de fysieke winkels kopen, deze ter ziele gaan. Ondernemers leven ervan. Goederen aanschaffen via een webwinkel is misschien heel fijn voor de portemonnee maar dodelijk voor de detailhandel!”Interesse in een winkelpand?Heb jij interesse om tijdelijk een winkelpand te betrekken voor jouw onderneming of initiatief? Of wil je weten wat de voorwaarden zijn, stuur dan een bericht naar info@winkelinbedrijf.nl Een van de werkgroepleden neemt dan contact met je op....
Lees verder!

November 2019

Nieuwsbrief Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen

Beste ondernemers,Via deze nieuwsbrief informeer ik jullie graag vanuit de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) over de voortgang van een aantal ontwikkelingen in de binnenstad. Op de website https://bedrijveninkampen.nl/binnenstad.html is ook meer informatie te vinden. Daarop zijn diverse subpagina's aangemaakt waarop beschreven staat welke werkgroepen actief zijn en wie hieraan deelnemen. Momenteel zijn er al veel ondernemers en pandeigenaren betrokken in de samenwerking! Heb je vragen over een onderwerp of wil je meedenken, neem dan even contact met mij op!Stuurgroep Binnenstadmanagement (BMK)De stuurgroep, het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Kampen en het bestuur van de Stichting Kampen Partners hebben afspraken gemaakt over de verdere overdracht van het ondernemersfonds via de reclamebelasting. Met ingang van 1 januari 2020 zal het ondernemersfonds via Kampen Partners worden beheerd. De uitvoering zal via stuurgroep en werkgroepen worden opgepakt. De formalisering van deze afspraken wordt nu ter hand genomen door het opstellen van een nieuw convenant en een reclamebelastingverordening. Ondertussen zijn de werkgroepen al begonnen met de verdere uitvoering.Werkgroep evenementenEen belangrijke werkgroep die is gevormd, is de werkgroep evenementen. In deze werkgroep heeft een tiental ondernemers uit de binnenstad zitting, waarin we met elkaar het evenementenprogramma voor 2020 gaan voorbereiden. Ook de opzet van de Kamper Uitdagen e.d. komt hier aan de orde. Een eerste werkgroepbijeenkomst eind oktober leverde al diverse enthousiaste ideeën op, eind november zijn de contouren van het activiteitenprogramma 2020 doorgesproken. Begin volgend jaar hoopt de werkgroep dit klaar te hebben en worden jullie hierover geïnformeerd.Aanpak leegstandEr zijn verschillende werkgroepen actief om de leegstand in de binnenstad te bestrijden. Alle beschikbare panden met gegevens over het aantal m2 winkelruimte en huurprijzen zijn in kaart gebracht. In de werkgroep Winkel in Bedrijf wordt hard gewerkt aan tijdelijke invulling of bestickering van leegstaande panden. Een eerste pand is hiervoor beschikbaar aan de Oudestraat 74. Dit pand is onlangs fraai bestickerd en met een spandoek in de etalage de uitstraling krijgen van een ambachtelijke winkel. Loop er eens langs om te kijken! Ook is een tijdelijke invulling gevonden voor het pand Oudestraat 53, waarin in de decembermaand muziekinstrumenten verkocht gaan worden. Heb je concrete plannen of een idee voor invulling van een beschikbaar pand? Neem contact op met de binnenstadmanager via l.hoksbergen@kampenpartners.nl.Op 13 november jl. vond een informatiebijeenkomst met zo'n 25 vastgoedeigenaren in de binnenstad plaats in de Stadsgehoorzaal. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de VVBK en gemeente. Samenwerking met vastgoedeigenaren is cruciaal om de binnenstad vitaal en levendig te houden. Allerlei ideeën zijn uitgewisseld en verschillende eigenaren hebben aangegeven ook in de werkgroepen van het Binnenstadmanagement te willen meedoen!Decor van de stad: vergroening OudestraatIn een aparte werkgroep zijn de eerste ideeën uitgewerkt om de Oudestraat wat meer te vergroenen. In de stuurgroep Binnenstadmanagement zijn deze ideeën positief ontvangen. Het is de bedoeling begin volgend jaar een inspiratiebijeenkomst met meer betrokkenen te organiseren om dan tot verdere uitwerking te komen. Wordt vervolgd!FietsparkerenMet het vaststellen van de meerjarenbegroting van de gemeente, gaat de gemeente ook uitvoering geven aan het fietsparkeren in de binnenstad.De gemeente gaat in 2020 de fietsparkeervakken aanleggen. Het is de bedoeling dat in de binnenstad enkel in de fietsvakken de fietsen geparkeerd mogen worden. De fietsen die buiten de vakken staan worden verwijderd.Als aftrap wordt binnenkort gestart met een gastvrije fietsparkeercampagne.HandhavingIn de stuurgroep BMK is uitleg gegeven over de manier van handhaving door de gemeente in de binnenstad. Illegale stort van afval, stankoverlast, geluidsoverlast, ongewenste reclame (buiten), hondendrollen. Zomaar een paar voorbeelden van ergernissen en ongemak die veroorzaakt wordt door het gedrag van anderen. Ervaart u overlast, dan kunt u de gemeente vragen om de regels te handhaven. Dit doet u door dit te melden bij de gemeente via telefoonnummer 14038 of via emailadres info@kampen.nl.Ervaart u ernstige milieuoverlast, waarvan de melding niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u dit doorgeven aan het (regionale) Meldpunt Milieu, telefoonnummer (0570) 56 80 07 (buiten kantoortijden).Meer informatie over het indienden van een handhavingsverzoek vindt u op de gemeentelijke website via https://www.kampen.nl/iets-melden/handhavingsverzoek.Overlast zorgwoningen meldenIn de gemeente Kampen neemt het aantal zorgwoningen sterk toe. De gemeente wil deze toename stoppen. In deze zorgwoningen worden steeds vaker cliënten van buiten de gemeente gehuisvest. Ook veroorzaken bewoners van deze zorgwoningen soms ernstige overlast. Overlast en zorgwoningen zonder toestemming kunt u melden bij het Meldpunt Overlast Zorgwoningen. Dit meldpunt is ingesteld door de gemeente en de politie. Ervaart u overlast van zorgwoningen of cliënten? Stuur dan een e-mail naar: overlastzorgwoningen@kampen.nl.Op werkdagen wordt binnen 24 uur gereageerd op uw melding. Uw melding helpt bij het inzichtelijk krijgen van de problematiek en waar de problemen zich voordoen. Door wet- en regelgeving is het niet altijd mogelijk om de overlast direct en definitief aan te pakken, maar uw melding is erg belangrijk.Ook als u denkt dat er een nieuwe zorgwoning wordt ingericht, vragen wij u om dit via het meldpunt te melden.Ondernemersbijeenkomsten 2020Voor volgend jaar zijn al twee ondernemersbijeenkomsten gepland over belangrijke items, noteer deze data alvast in je agenda:dinsdag 21 januari 19.30 uur 'wie worden je nieuwe buren?' (werksessie aantrekken nieuwe ondernemers)dinsdag 10 maart 19.30 uur 'Meer bezoekers, minder omzet & de Oplossing'.Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met mij op via l.hoksbergen@kampenpartners.nl of tel. 06-46281800Met vriendelijke groet,Leo Hoksbergen,binnenstadmanager Kampen...
Lees verder!

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media