Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan!

MFE te gast bij jubileumontbijt BNI

Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan!

In alle vroegte stond er dinsdag 24 september een uitgebreid ontbijt klaar in zalencentrum ’De Leuke Hanzestad’. De wekelijkse bijeenkomst van netwerkorganisatie BNI, chapter De Kamper Steur, kende een feestelijk randje. Om het tienjarig jubileum mee te vieren, rukte de Mobiele Felicitatie Eenheid uit.


Vroeg
Meestal komt de MFE aan het einde van de dag – na gedane arbeid – om een bijzonder moment bij een bedrijf of organisatie te vieren. Ditmaal trad de MFE bij het krieken van de dag aan. Het Kamper chapter van de jubilerende netwerkorganisatie BNI pleegt namelijk elke dinsdagochtend – voor gedane arbeid – samen met de aangesloten ondernemers te ontbijten. In het kader van het tienjarig bestaan van BNI-chapter De Kamper Steur waren nu alle ondernemers welkom om kennis te maken met BNI.

De MFE-delegatie liet zich niet kennen en stipt om half zeven stond de feestboog in de schemering voor de ingang van het zalencentrum. De eerste (alcoholvrije) cocktails werden bereid en vielen ook op de nuchtere maag in de smaak. MFE-aanvoerder Geert Meijering liet zich vervangen door collegawethouder Albert Holtland.
Lustrum
Business Network International bestaat binnenkort 35 jaar. Wereldwijd kent de zakelijke marketingorganisatie zo’n 255.000 leden, verdeeld over bijna 9.000 lokale afdelingen, chapters genoemd. Overijssel-West heeft sinds tien jaar een eigen chapter. Diens directeur, Jessica van Dijk, heette iedereen welkom bij het ontbijt. Ze stelde haar medebestuursleden Falko Lodewijk en Gerjan Visscher voor.

Deze gingen, nadat iedereen zich van drank en spijs had voorzien, de zaal in om bezoekers kort te bevragen. Joeri Blom is per 1 april lid en vertelde over zijn beweegreden om zich aan te sluiten.

Blom prees de betrokkenheid van de wekelijks samenkomende 33 ondernemers. Het idee achter de internationale franchiseorganisatie schuilt ’m in elkaar informeren en aanbevelen. Dit gebeurt op lokaal niveau maar kan zich wijd uitstrekken.


Presentatie
De herkomst van de aanwezigen toonde de wijde regio waarop het Kamper chapter zich richt. Naast Kampen, IJsselmuiden en Genemuiden waren er ondernemers en organisatoren uit onder meer Steenwijkerland, Steenwijk en Emmeloord. Eén onderneemster, die lid is van het BNI-chapter in Elburg, kwam een kijkje nemen bij haar buren.

Alle aanwezigen stelden zich voor. Gezien de grote belangstelling werd dit zeer kort gehouden. De pitches gaven een aardig beeld van de diversiteit aan aanwezige ondernemingen. Er bleek zelfs een ambtelijk medewerker aangeschoven te zijn. De ruime tijd die er na de inleidingen en de pitches over bleef, werd ruimschoots benut voor onderling bijpraten en kennismaken, zoals het een netwerkorganisatie betaamt. In Kampen al tien jaar lang met BNI.

Ondernemers die ook iets te vieren hebben, kunnen zich op deze website opgeven voor een bezoek van de Mobiele Felicitatie Eenheid via de website. Laat ons samen toosten!Lees verder!

Meer informatie

Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen

Via dit nieuwsartikel informeer ik jullie graag vanuit de Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (BMK) over de voortgang van een aantal ontwikkelingen in de binnenstad. De stuurgroep, met daarin een vertegenwoordiging van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, een afgevaardigde vanuit de cultuursector, de Binnenstadmanager en de Citymarketeer, geeft uitvoering aan de projecten die opgenomen zijn in het onlangs afgesloten Stadsarrangement. De stuurgroep werkt daarin samen met Kampen Marketing onder de Stichting Kampen Partners. Op deze website is meer informatie te vinden.ProjectgroepenTijdens de ondernemersavond op 11 september jongstleden heeft een groot aantal ondernemers zich aangemeld voor deelname aan een aantal projectgroepen om samen de binnenstad sterker te maken. Voor vier speerpunten zijn diverse project- en werkgroepen gevormd, die zich hiermee bezighouden. In de bijlage vind je informatie over de verschillende groepen en welke ondernemers hierin deelnemen. Heb je ook interesse om mee te doen? Geef dat dan even aan Leo Hoksbergen door!Nieuwe werkgroep Evenementen en ArrangementenEen belangrijke werkgroep die is gevormd, is de werkgroep Evenementen en Arrangemeneten. In deze werkgroepen gaan we samen werken aan de activiteiten en evenementen in de binnenstad voor 2020. Niet alleen worden voortaan in deze werkgroep de plannen voor de Kamper Uitdagen, Sinterklaas e.d. besproken, maar is er ook ruimte voor nieuwe ideeën. Op 28 oktober a.s. komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar.KoopstromenonderzoekDe gemeente Kampen heeft zich aangemeld om mee te doen aan een nieuw koopstromenonderzoek. Hierin wordt het koopgedrag van de consument in Kampen verder in kaart gebracht. Zowel koopstromen (bestedingen) als koopmotieven worden op een rijtje gezet. Het onderzoek zal medio november starten, in het voorjaar 2020 zijn de gegevens beschikbaar. We willen deze gegevens gaan benutten om de omzetkansen voor de binnenstad verder in kaart te brengen. Wordt vervolgd!Aanpak leegstandEr zijn verschillende werkgroepen actief om de leegstand in de binnenstad te bestrijden. Alle beschikbare panden met gegevens over het aantal m2 winkelruimte en huurprijzen zijn in kaart gebracht. In de werkgroep Winkel in Bedrijf wordt creatieve oplossingen bedacht voor tijdelijke invulling of bestickering van leegstaande panden. Daarvoor worden ook gericht met pandeigenaren en makelaars contacten gelegd. Daarnaast wordt een acquisitieplan gemaakt om nieuwe ondernemers naar de binnenstad te trekken. Heb je concrete plannen of een idee voor invulling van een beschikbaar pand? Neem contact op met de binnenstadmanager via l.hoksbergen@kampenpartners.nl.Aanpak fietsparkerenHet college heeft op 10 september jl. ingestemd met het voorstel voor fietsparkeren in de binnenstad. Het plan gaat uit van het toevoegen van fietsparkeerplaatsen waardoor er een capaciteit ontstaat van 1350 fietsparkeerplekken. Deze zijn verspreid over verschillende locaties in de stad en worden gemarkeerd door witte vakken en bebording. Op het beleid wordt ook gehandhaafd. Dit houdt in dat wie buiten de vakken parkeert, het risico loopt dat de fiets wordt verwijderd. Met de uitvoering wordt pas gestart nadat de raad in november een besluit heeft genomen over de meerjarenbegroting. Daarna zal er een voorlichtingscampagne worden opgestart.Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem gerust contact met Leo Hoksbergen op via l.hoksbergen@kampenpartners.nl of tel. 06-46281800....
Lees verder!

Ansichtkaarten-actie voor toeristen

Namens Tourist Info Kampen vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Er wordt een mooie ansichtkaart gemaakt voor toeristen in de binnenstad. Aan de achterzijde van deze ansichtkaart komt een voorgedrukte tekst te staan:Beste ......Ik was laatst op bezoek in Hanzestad Kampen en werd blij verrast.Kom ook naar Kampen! Vind inspiratie voor jouw bezoek aan Kampen op www.visitkampen.nl.Op vertoon van deze kaart krijg je trouwens de Kampen Goodiebag vol verrassingen voor € 2,50 (i.p.v. €7,50) bij de Tourist Info in De Stadskazerne (Oudestraat 216, Kampen).De bekende blauwe tas van Tourist Info Kampen wordt gevuld met informatie voor toeristen en daarnaast wil men deze graag vullen met cadeautjes van de ondernemers uit de binnenstad. Bijvoorbeeld kortingbonnen, kleine presentjes, een leuke kortingactie, etc. Creatieve ideeën laat men graag aan de ondernemers over.De terugkom-ansichtkaarten worden door gidsen gegeven aan het einde van een stadswandeling, aan gasten aan boord van cruise schepen, aan bezoekers van musea, aan bezoekers aan de balie van de Tourist Info’ s. Het is dus de bedoeling dat ze deze kaarten na terugkomst thuis versturen aan familie, vrienden en bekenden. Een mooie kans om nog meer toeristen naar de binnenstad te trekken!Doen jullie mee?Vraag is nu of jullie hieraan willen meedoen met een leuke eigen actie, korting o.i.d.Heb je hiervoor belangstelling, wil je dit dan doorgeven aan Jan Troost van Tourist Info Kampen. Dit kan via email jw.troost@planet.nlHeb je hiervoor belangstelling, wil je dit dan doorgeven aan Jan Troost van Tourist Info Kampen. Dit kan via email jw.troost@planet.nl...
Lees verder!

Week van de Toegankelijkheid

Geld verdienen met hartelijk zijn?

Deze week is het de Week van de Toegankelijkheid. Kampen Partners en de georganiseerde binnenstadsondernemers doen ook mee. Omdat we aardige mensen zijn, die omkijken naar elkaar. Natuurlijk. We zijn een hartelijke Hanzestad, toch?En trouwens, in de wet staat dat in principe iedereen – ook mensen met een beperking – toegang moet kunnen krijgen tot jouw winkel of bedrijf.Maar er is nog een reden waarom we met onze citymarketing organisatie mee investeren in projecten om Kampen toegankelijk te maken voor mensen van allerlei pluimage. En dat is een economische reden die veel ondernemers nog over het hoofd zien. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat middenstanders zo’n 15% klandizie mislopen als hun bedrijf niet geschikt is voor mensen met een beperking.Ook op bedrijventerreinen speelt dit onderwerp, want iedereen zit te springen om goed personeel. Inmiddels zijn er veel succesverhalen bekend waaruit blijkt, dat je bijvoorbeeld met vrij kleine aanpassingen ook goed gekwalificeerde werknemers met een rolstoel kunt binnenhalen. Of denk aan dat slimme IT-bedrijf, waar verschillende medewerkers met autisme werken als programmeur. Wat voor de één een beperking lijkt, is voor de ander een talent.Wat we concreet doen in Kampen? Van alles, maar drie dingen in het bijzonder. Namelijk: Woensdag 9 oktober werken we mee aan de Toegankelijkheidstestdag in de binnenstad. Zo ervaar je zelf wat er beter kan in je zaak. Op www.bedrijveninkampen.nl lees je er meer over. We hebben een ‘Iedereen doet mee checklist’ gemaakt. Om ondernemers te helpen met het bieden van een toegankelijke en gastvrije locatie te bieden aan bezoekers met een beperking. Checkwww.hartelijkehanzestad.nl, het is makkelijker dan je denkt. We helpen mee om de ‘Ongehinderd’ app te vullen met locaties in Kampen. Zo laten we aan meer dan 80.000 gebruikers zien waar klanten en gasten terecht kunnen. Heb je de app al op je mobieltje staan? Ik geef graag een paar voorbeelden waarmee je makkelijk zelf aan de slag kunt gaan.Tip 1: beperking in het zien? Bied een arm aan om de gast of sollicitant te begeleiden naar een zitplaats.Tip 2: verstandelijke beperking? Spreek de gast / klant met een verstandelijke beperking aan en communiceer niet via de begeleider. Gebruik eenvoudige taal, maar maak het niet kinderlijk.Tip 3: beperking in het horen? Kijk de gast aan en spreek duidelijk, ondersteun zinnen zo mogelijk met gebaren. Schrijf zo nodig iets op om het te verduidelijken.Zijn het open deuren? Voor het grootste gedeelte wel. Maar ik wil graag met jullie, met de binnenstadsmanager en anderen samen die deuren verder open zetten. Omdat we toegankelijk voor iedereen willen zijn. Kijk voor veel meer specifieke en praktische tips op www.mkbtoegankelijk.nl. En ga er vooral mee aan de slag. Dat is goed voor de kassa en het imago van Kampen, maar nog veel belangrijker: je bewijst er andere mensen een dienst mee. Mensen die het recht hebben om net zo gastvrij als ieder ander te worden onthaald. Als klant en als werknemer. Doe jij ook mee?...
Lees verder!

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media